Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av utbildningskurser för olycksutredare
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
16/06/2018
Sista anbudsdag:
13/07/2018
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/14/2018
Tillhandahållande av utbildningskurser för olycksutredare
Målet med kontraktet är att utforma och tillhandahålla utbildningskurser med anknytning till utredning av olyckor till sjöss samt att utforma relevant utbildningsmaterial, inbegripet presentationer, övningar, användningsfall och stödanteckningar. Kurserna är uppdelade i 2 separata delar, vilka kommer att leda till ett separat ramavtal för tjänster i varje del, inom följande ämnen: - Del 1: Grundläggande kurs inom kompetens för olycksutredare, - Del 2: Avancerad kurs för olycksutredare.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Grundläggande kurs inom kompetens för olycksutredare
Målet med upphandlingen är att fastställa en eller flera lämpliga föreläsare som ska: - hjälpa Emsa:s utbildare enligt de punkter som anges i paragraf 2.1.1. Den exakta medverkan ska avtalas mellan Emsa:s utbildare och uppdragstagaren minst 3 veckor innan det datum, då den planerade utbildningen är planerad att äga rum. I modulerna, där uppdragstagaren förväntas bistå med tillhandahållandet, kommer EMSA:s utbildare att befinna sig i uppskattningsvis totalt 11 timmar. - utforma innehållet, tillhörande praktiska övningar/fallstudier (som genomförs i klassrummet) och tillhandahålla moduler enligt kursens riktlinjer, baserat på punkterna som anges i paragraf 2.1.2, för en total uppskattad tid på 24 timmar. Uppdragstagaren förväntas förbereda lämpligt utbildningsmaterial inför det första utbildningstillfället samt uppdatera det mellan de följande tillfällena om så krävs, baserat på återkoppling från deltagarna för att uppnå kursens mål, enligt vad som anges i paragraf 2.1.2 och i samarbetet med EMSA:s utbildare. Uppdragstagaren ska främja en hög nivå av aktivt deltagande för alla kursdeltagare, och i detta sammanhang ska nämnda övningar/fallstudier tillhandahållas i klassrummet med deltagare, som har delats in i grupper. Dessutom ska de styrkande handlingarna innehålla omfattande utbildningsanteckningar, som ska delas ut till deltagarna.
Del 2
Avancerad kurs för olycksutredare.
Målet med upphandlingen är att fastställa en eller flera lämpliga föreläsare som ska: - hjälpa Emsa:s utbildare enligt de punkter som anges i paragraf 2.2.1. Den exakta medverkan kommer att diskuteras mellan Emsa:s utbildare och uppdragstagaren minst 3 veckor innan det datum då den planerade utbildningen kommer att äga rum. EMSA:s utbildare kommer att befinna sig i uppskattningsvis totalt 6 timmar i modulerna, där uppdragstagaren förväntas bistå med tillhandahållandet. - utforma innehållet, tillhörande praktiska övningar/fallstudier (som genomförs i klassrummet) och tillhandahålla moduler enligt kursens riktlinjer, baserat på punkterna som anges i paragraf 2.2.2, på en total uppskattad tid på 29 timmar. Uppdragstagaren förväntas förbereda lämpligt utbildningsmaterial inför det första utbildningstillfället samt uppdatera det mellan de följande tillfällena om så krävs, baserat på återkoppling från deltagarna för att uppnå kursens mål, enligt vad som anges i paragraf 2.2.2 och i samarbetet med EMSA:s utbildare. Uppdragstagaren ska främja en hög nivå av aktivt deltagande för alla kursdeltagare, och i detta sammanhang ska nämnda övningar/fallstudier tillhandahållas i klassrummet med deltagare, som har delats in i grupper. Dessutom ska de styrkande handlingarna innehålla omfattande utbildningsanteckningar, som ska delas ut till deltagarna.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 114-258473
Meddelande om upphandling
16/06/2018 00:00