Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Skydd av den biologiska mångfalden genom resultatbaserad ersättning för ekologis...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
13/08/2013
Sista anbudsdag:
30/09/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.2/ETU/2013/0046.
Skydd av den biologiska mångfalden genom resultatbaserad ersättning för ekologiska prestationer.
Den allmänna syftet med denna anbudsinfordran är att sörja för ett nödvändigt begreppsmässigt ramverk och operativa verktyg som stödjer utvecklingen av resultatbaserade utbetalningsprogram för jordbruk/miljö i EU. Detta skulle innebära upprättande av ett expertnätverk för dessa program i EU.De specifika syftena är således följande:1. Att tillhandahålla en uppdaterad inventering och granskning av befintliga resultatbaserade utbetalningsprogram för jordbruk/miljö i EU- och Efta-länder.2. Att upprätta en webbplats med en presentation av befintliga initiativ i EU- och Efta-länder.3. Att utarbeta ett begreppsmässigt ramverk för beskrivning och utformning av resultatbaserade utbetalningsprogram för jordbruk/miljö, som kan nyttjas för olika ekosystem och syften och som möjliggör systematiska jämförelser av befintliga program.4. Att framställa en praktisk handledning som beskriver de steg som ska följas och de frågor som ska behandlas och tas itu med vid utformning och hantering av ett resultatbaserat utbetalningsprogram för jordbruk/miljö.5. Att anordna en 2-dagars konferens för utbyte av information bland de som för närvarande är ledande inom eller som deltar i utvecklingen och hanteringen eller analysen av resultatbaserade utbetalningsprogram för jordbruk/miljö i EU- och Efta-länder.6. Att upprätta en europeisk plattform för utbyte av erfarenheter och bästa praxis rörande resultatbaserade utbetalningsprogram för jordbruk/miljö.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
13/08/2013 00:00
Ingen text
30/09/2013 16:00
11/10/2013 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 156-271474
Meddelande om upphandling
13/08/2013 00:00