Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Genomförbarhetsstudie avseende: Music Moves Europe (Musik sätter Europa i rörels...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Publiceringsdatum i TED:
16/05/2018
Sista anbudsdag:
02/07/2018
Status:
Stängd
Information
EAC/14/2018
Genomförbarhetsstudie avseende: Music Moves Europe (Musik sätter Europa i rörelse) – genomförbarhetsstudien för upprättandet av ett europeiskt musikobservatorium, och en gapanalys av finansieringsbehov avseende musiksektorn
Det övergripande syftet med denna upphandling är att utveckla en genomförbarhetsstudie för upprättandet av ett europeiskt musikobservatorium, samt att utföra en gapanalys av finansieringsbehov avseende musiksektorn.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Villkor för deltagande
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
16/05/2018 00:00
Ingen text
Ingen text
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Genomförbarhetsstudie för upprättandet av ett europeiskt musikobservatorium. Det specifika syftet med studien är att analysera olika scenarier för inrättandet av observatoriet och dess verksamhet, inklusive beaktande av förebilder från andra europeiska (kulturella) observatorier och särskilt det europeiska audiovisuella observatoriet, med hänsyn tagen till speciella egenskaper och krav från den europeiska musiksektorn. Studien bör fokusera på följande aspekter: — Det kommande observatoriets omfattning (vilka data som ska behandlas), — Identifiera brister i tillgänglighet till uppgifter, — Kostnader och organisatorisk grund för ett trovärdigt observatorium i funktion.
Del 2 Analys av marknadstrender och luckor avseende finansieringsbehov för musiksektorn Det första specifika syftet med denna studie är att tillhandahålla en bedömning av konstläget avseende aktuella marknadstrender, utforska de möjligheter som erbjuds musik genom den digitala ekonomin, särskilt i relation till rättvisare ersättningsstrukturer. För varje identifierad trend kommer studien att undersöka: — Vad är för närvarande tillräckligt uppmärksammat av programmet Kreativa Europa och hur; — Vad är för närvarande inte tillräckligt åtgärdat av de europeiska finansieringsinstrumenten och hur det kan åtgärdas av det program som efterträder detta. — Tillhandahålla ett övertygande motivering för behovet av framtida stöd på europeisk nivå, och då med hänsyn tagen till principen om subsidiaritet samt den europeiska dimensionen. Det andra specifika syftet med studien är att företa en grundlig intressentanalys genom att säkerställa transparens avseende identifiering och integrering av alla relevanta partners i musiksektorn med fokus på europanivån.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 092-207890 Meddelande om upphandling 16/05/2018 00:00