Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av tjänster Årlig test och utvärdering av gapanal...
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
29/06/2018
Sista anbudsdag:
13/09/2018
Status:
Stängd
Information
18.CPS.OP.120
Ramavtal för tillhandahållande av tjänster Årlig test och utvärdering av gapanalystjänster 2018-2020
Syftet med ramavtalet som ska tilldelas är att skaffa testnings- och utvärderingstjänster avseende mekanismen för gapanalys till alla projekt och aktiviteter avseende Europeiska försvarsbyrån (EDA European Defense Agency).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
29/06/2018 00:00
13/09/2018 17:00
14/09/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 123-278252 Meddelande om upphandling 29/06/2018 00:00