Uppgifter om anbudsinfordringar

>>>> Please take note that the procedure for Lot 2 is discontinued. A corresponding notice will be published soon. Lot 1 is not affected by this decision. <<<<
Rubrik:
Leverans av komponenter till infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI ...
Upphandlande myndighet:
Council of the European Union
Publiceringsdatum i TED:
28/06/2018
Sista anbudsdag:
25/07/2018
Status:
Stängd
Information
UCA-PRQ 17/079
Leverans av komponenter till infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI - Public Key Infrastructure) och tillhandahållande av tillhörande tjänster
Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd (GSC) lanserar ett förfarande för leverans och installation av komponenter till en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel för GSC:s IT-nätverk samt för tillhandahållande av tillhörande underhåll, stöd, professionella tjänster och utbildning.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
28/06/2018 00:00
Ingen text
Ingen text
25/07/2018 16:00
01/08/2018 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 "Standard" PKI-komponenter hos GSC baserade på teknik som redan har implementerats Leverans av "standard" PKI-komponenter hos GSC baserade på redan implementerad teknik för att säkerställa kontinuitet i underhåll och utbyggnad av befintliga PKI-infrastrukturer, med tanke på deras kritiska karaktär.
Del 2 "Nya" PKI-komponenter Leverans av "nya" PKI-komponenter för att öppet leta efter teknik för andra marknadssegment än "standard" PKI-komponenter hos GSC.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 122-276255 Meddelande om upphandling 28/06/2018 00:00