Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Europeiska referensnätverket: utbildning, metod och verktyg för samordnare
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Publiceringsdatum i TED:
09/05/2018
Sista anbudsdag:
13/07/2018
Status:
Stängd
Information
SANTE/2017/B3/058
Europeiska referensnätverket: utbildning, metod och verktyg för samordnare
Detta kontrakt avser kapacitetsuppbyggnad och stöd till det Europeiska referensnätverket (European Reference Network, ERN) avseende dess organisation och förvaltning. Det ska tillhandahålla utbildning och lärandemöjligheter inom ett antal områden med anknytning till ERN:s förvaltning, nätverksbyggande och samordning. Teambuilding för ERN:s samordningsgrupp kommer också att utgöra en viktig del av åtgärden. Uppdragstagaren kommer att skapa ett sammanhängande utbildningsprogram som varar i 3 år samt inbegriper 4 utbildningsworkshoppar på plats och 6 virtuella utbildningssessioner inriktade mot ERN:s samordnare, projektledare och deras suppleanter. Uppdragstagaren ska utarbeta e-lärandemoduler som kan användas självständigt, baserade på det utbildningsmaterial med respektive resultat och lärdomar, som utarbetats för samtliga 10 moduler. Dessutom ska en e-lärandemodul för alla ERN:s medlemmar inkluderas i utbildningsprogrammet, med en introduktion till EU:s och ERN:s sammanhang.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
09/05/2018 00:00
13/07/2018 17:00
23/07/2018 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 089-199115
Meddelande om upphandling
09/05/2018 00:00