Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster till stöd för ETF:s projektverksamheter i Kosovo
Upphandlande myndighet:
European Training Foundation (ETF)
Publiceringsdatum i TED:
05/05/2018
Sista anbudsdag:
12/06/2018
Status:
Stängd
Information
CFT/18/ETF/0007
Tjänster till stöd för ETF:s projektverksamheter i Kosovo
ETF avser att sluta ett ramavtal för följande tjänster för att ge lokalt stöd till genomförandet av stiftelsens verksamheter i Kosovo*: Tjänst A - anordnande av projektmöten såsom workshoppar, seminarier, konferenser och studiebesök med anknytning till ETF:s arbetsområde. Tjänst B - tillhandahållande av en begränsad uppsättning evenemangsrelaterade tjänster. Tjänst C - stöd till ETF:s nätverksverksamhet i Kosovo. *Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution (UN Security Council Resolution – UNSCR) 1244/1999 och Internationella domstolens (International Court of Justice – ICJ) yttrande om Kosovos självständighetsförklaring. - Hädanefter ”Kosovo”.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
05/05/2018 00:00
12/06/2018 23:59
22/06/2018 09:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 087-194647 Meddelande om upphandling 05/05/2018 00:00