Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för de studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för d...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publiceringsdatum i TED:
30/06/2018
Sista anbudsdag:
01/10/2018
Status:
Stängd
Information
EASME/EMFF/2018/011
Ramavtal för de studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten, med undantag av Medelhavet och Svarta havet, i två delar.
Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, med syfte att sluta 1 multipelt ramavtal i kaskadform per del, för studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken i: – Del 1: EU:s vatten i Östersjön och Nordsjön – Del 2: EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden. För varje del kommer 1 multipelt ramavtal i kaskadform att slutas med högst 3 utvalda anbudsgivare. Det allmänna syftet för dessa multipla ramavtal är att ge Europeiska kommissionen ett flexibelt verktyg för att kunna erhålla specifika, punktliga vetenskapliga råd avseende fiske eller andra särskilda tjänster som efterfrågas för stöd till den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten, inklusive övergripande frågor men exklusive specifika frågor gällande Medelhavet och Svarta havet. De sistnämnda omfattas av ramavtalet EASME/EMFF/2016/032. De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
30/06/2018 00:00
01/10/2018 15:00
02/10/2018 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Del 1: Vetenskaplig rådgivning till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten i Östersjön och Nordsjön.
Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, med syfte att sluta ett multipelt ramavtal i kaskadform för studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken i: – Del 1: Östersjön och Nordsjön Det multipla ramavtalet i kaskadform kommer att slutas med högst 3 utvalda anbudsgivare. Det allmänna målet för detta multipla ramavtal är att ge Europeiska kommissionen ett flexibelt verktyg för att kunna erhålla specifika vetenskapliga råd i rätt tid avseende fiske eller andra särskilda tjänster som efterfrågas, för att ge råd till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten i Östersjön och Nordsjön. De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.
Del 2
Del 2: Vetenskaplig rådgivning till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden.
Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, med syfte att sluta ett multipelt ramavtal i kaskadform för studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken i: – Del 2: EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden. Det multipla ramavtalet i kaskadform kommer att slutas med högst 3 utvalda anbudsgivare. Det allmänna målet för detta multipla ramavtal är att ge Europeiska kommissionen ett flexibelt verktyg för att kunna erhålla specifika vetenskapliga råd i rätt tid avseende fiske eller andra särskilda tjänster som efterfrågas, för att ge råd till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden. De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 149-340221
Rättelse
04/08/2018 00:00
2018/S 124-281154
Meddelande om upphandling
30/06/2018 00:00