Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Rådgivning, tekniskt bistånd och stöd inom området för bekämpning av korruption
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publiceringsdatum i TED:
01/06/2018
Sista anbudsdag:
27/07/2018
Status:
Stängd
Information
HOME/2017/ISFP/CORR/0050
Rådgivning, tekniskt bistånd och stöd inom området för bekämpning av korruption
Det övergripande målet med ramavtalet är att tillhandahålla rådgivning, tekniskt bistånd och stöd inom området bekämpning av korruption inbegripet identifiering, tillsättning och samordning av lokala forskningskorrespondenter i samtliga medlemsstater i EU. Det huvudsakliga syftet är att stödja kommissionen i arbetet inom ramen för den europeiska terminen för ekonomisk styrning, genom insamling och behandling av relevant information när det gäller korruptionsbekämpande frågor i samtliga medlemsstater samt genom att tillhandahålla sakkunskap och stöd till diskussionen inom ramen för EU:s program för erfarenhetsutbyte avseende korruptionsbekämpning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
01/06/2018 00:00
27/07/2018 23:59
03/08/2018 15:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 103-234522 Meddelande om upphandling 01/06/2018 00:00