Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning av förändring genom e-förvaltning i EU: förståelse för innovationer...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Publiceringsdatum i TED:
30/05/2018
Sista anbudsdag:
23/07/2018
Status:
Stängd
Information
JRC/SVQ/2018/B.6/0014/OC
Undersökning av förändring genom e-förvaltning i EU: förståelse för innovationer i offentlig sektor i ett datadrivet samhälle
I linje med inriktningarna av JRC2030-strategin och arbetsprogrammet ELISE behövs en undersökning till stöd för tillämpningen av JRC:s forskning inom området e-förvaltning. Syftet med studien är att få en bättre förståelse för hur innovation i offentlig sektor, som möjliggörs med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, kan förändra förvaltningssystem, i synnerhet avseende ny användning av geografisk positionering för utformning av policyer och leverans av tjänster, vilket underlättar för styrande organ att hantera systematiska problem. Studiens resultat ska ligga till grund för utvecklingen av ett nytt konceptuellt ramverk för förståelse för egenskaperna för förändring genom e-förvaltning i EU, olika typer av organisering och implementering i olika medlemsstater samt de sociala och ekonomiska aspekterna sådana förändringar med stöd av informations- och kommunikationsteknik kan ha på beslutsfattande, förvaltning och leverans av tjänster.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
30/05/2018 00:00
Ingen text
Ingen text
23/07/2018 23:59
27/07/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 101-230007 Meddelande om upphandling 30/05/2018 00:00