Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Skifta privat finansiering till klimatvänliga investeringar.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
18/09/2013
Sista anbudsdag:
28/10/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
CLIMA.A.2/ETU/2013/0035.
Skifta privat finansiering till klimatvänliga investeringar.
Genom undersökningen ska det utvärderas hur mycket offentlig finansiering som skulle behövas för att skifta investeringarna till klimatvänliga investeringar under de 2 perioderna ”fram till 2020” och sedan ”2020–2030”, med beaktande av effekterna av olika ramverk och politiska villkor.Inom ramen för undersökningen ska följande uppgifter ingå:i) Att fastställa nyckelfaktorer i ett välutvecklat regelverk som kan skapa rätt incitament för deltagande från den privata sektorn utan att de offentliga resurserna belastas.ii) Att beskriva de finansiella instrument som ger mest hävstångseffekt för privata resurser.iii) Att utifrån institutionella investerares perspektiv analysera den befintliga förteckningen över finansiella instrument och belysa fördelar/nackdelar med instrumenten samt föreslå konkreta förbättringar av instrument som behövs för att attrahera fler institutionella investerare.iv) Att ge råd om den roll som rekommenderas för den offentliga sektorn, myndigheter och offentliga banker, som katalysator för investeringar från den privata sektorn i klimatförändringsfrågor.v) Att utforska vilken roll EU:s budget kan spela för att mobilisera koldioxidsnåla investeringar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
18/09/2013 00:00
Ingen text
21/10/2013 16:30
22/10/2013 00:00
28/10/2013 16:00
06/11/2013 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2013/S 181-311529 Meddelande om upphandling 18/09/2013 00:00