Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kaross och släpvagnar - Utarbetande av förfarande för att fastställa koldioxidut...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publiceringsdatum i TED:
06/06/2018
Sista anbudsdag:
17/07/2018
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.4/SER/2018/0005
Kaross och släpvagnar - Utarbetande av förfarande för att fastställa koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläpp från tunga fordon (Heavy Duty Vehicles - HDV) beror i hög grad på överbyggnaden av deras kaross. Tunga fordon certifieras för närvarande med standardkarosser och släpvagnar enligt Förordning (EU) 2017/2400. För att bättre kunna återspegla verkligheten planeras att använda riktiga karosser och släpvagnar vid fastställandet av koldioxidutsläpp. Det finns olika metodalternativ som måste analyseras och utvärderas av uppdragstagaren för att få fram en genomförbar metod för detta ändamål. Den föreslagna metodens lämplighet måste bevisas genom att utföra test eller simuleringar. Syftet med detta kontrakt är endast att utveckla en lämplig metod för att fastställa effekterna av riktiga karosser och släpvagnar på koldioxidutsläpp. Dessutom är det viktigt att inhämta återkoppling från intressenter. Därför kommer kontraktet att inbegripa anordnande av seminarier och/eller möten, där vunna framsteg och resultat av arbetet kommer att presenteras.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
06/06/2018 00:00
17/07/2018 16:00
27/07/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 106-240965
Meddelande om upphandling
06/06/2018 00:00