Uppgifter om anbudsinfordringar

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Rubrik:
Tjänster för utveckling av programvara
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
08/06/2018
Sista anbudsdag:
01/08/2018
Status:
Stängd
Information
OJ/2018/ICT/9778
Tjänster för utveckling av programvara
Tillhandahållande av tjänster för utveckling och underhåll av programvara: (i) (Förnyad anbudsinfordran baserat på tröskelvärde) Utveckling av nya programvaror eller större uppgraderingar av en befintlig programvara som levereras i form av ett projekt; (ii) (Kaskadform) Underhållsverksamhet avseende ändring av en produkt efter leverans för att korrigera fel, förbättra prestanda eller andra egenskaper; samt (iii) (Kaskadform) Vidareutveckling av en befintlig programvara, vanligtvis för att lägga till eller ändra affärsfunktionalitet. Platsen för utförande av kontraktet kommer huvudsakligen att vara i uppdragstagarens lokaler. Endast ett fåtal verksamheter förväntas levereras i ECDC:s lokaler i Solna, Sverige. Uppdragstagaren förväntas arbeta i nära samarbete med ECDC, en extern uppdragstagare inom IT-infrastruktur, och en extern uppdragstagare inom kvalitetssäkring av IT.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
08/06/2018 00:00
24/07/2018 23:59
Ingen text
01/08/2018 16:00
03/08/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 139-316713 Rättelse 21/07/2018 00:00
2018/S 108-245175 Meddelande om upphandling 08/06/2018 00:00