Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till Europeiska kommissionen för införandet av ERTMS i omfattande nätverk o...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publiceringsdatum i TED:
14/07/2018
Sista anbudsdag:
10/09/2018
Status:
Stängd
Information
2018-439
Stöd till Europeiska kommissionen för införandet av ERTMS i omfattande nätverk och stomnätverk: Införandestrategier ombord och i infrastrukturen
Det övergripande syftet med undersökningen är att stödja driftskompatibiliteten och införandet av ERTMS genom att analysera de nödvändiga stegen för en enklare CCS-konfiguration ombord från operatörens perspektiv, vilket innebär lägre kostnader och mindre komplexitet avseende uppgradering, eftermodifiering och underhåll.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Anbudsgivaren ska ha den tekniska kapacitet som krävs för att slutföra detta kontrakt.Anbudsgivare ska dessutom uppfylla de tekniska och yrkesmässiga kriterier som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/07/2018 00:00
10/09/2018 16:00
11/09/2018 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 163-371720
Rättelse
25/08/2018 00:00
2018/S 134-304484
Meddelande om upphandling
14/07/2018 00:00