Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till Europeiska kommissionen vid bedömning av nya deltagare, betydande kapa...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publiceringsdatum i TED:
23/06/2018
Sista anbudsdag:
17/08/2018
Status:
Stängd
Information
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Stöd till Europeiska kommissionen vid bedömning av nya deltagare, betydande kapacitetsförändringar och nedläggningsansökningar
Genom direktivet om utsläppshandelssystem och de harmoniserade tilldelningsreglerna fastställs regler för kostnadsfri tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013-2020 till stationära anläggningar i samtliga EU-medlemsstater. Kostnadsfria utsläppsrätter för den tredje handelsperioden 2013-2020 kan även tilldelas nya anläggningar eller anläggningar, som har genomgått en betydande kapacitetsökning. För att kunna tilldelas respektive mängd kostnadsfria utsläppsrätter ska verksamhetsutövare för sådana anläggningar lämna in ansökningar, som innefattar oberoende verifierade data till de nationella behöriga myndigheterna. De kompetenta myndigheterna ska fastställa den preliminära mängden utsläppsrätter och meddela kommissionen om ansökan och respektive mängd. I analogi med detta ska verksamhetsutövare under den tredje handelsperioden även informera de nationella behöriga myndigheterna om alla förändringar i deras verksamhet, som kan komma att ha en inverkan på anläggningens tilldelning, såsom betydande kapacitetsreducering och (partiellt) avslutande av verksamhet vid en anläggning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
23/06/2018 00:00
Ingen text
Ingen text
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 119-269890 Meddelande om upphandling 23/06/2018 00:00