Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förberedande stöd för den statistiska utvärderingen av den jämförande analys av ...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
26/06/2018
Sista anbudsdag:
09/08/2018
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/GMO/2018/02
Förberedande stöd för den statistiska utvärderingen av den jämförande analys av fältförsök med genetiskt modifierade växter och för utvärderingen av toxikologiska undersökningar för livsmedelssäkerhet/fodersäkerhet.
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att sluta ett ramavtal på 4 år. Ramavtalet kommer att genomföras genom särskilda kontrakt eller i beställningsform. På det specifika kontraktet eller den specifika ordersedeln ska de specifika villkoren för genomförande av det enskilda uppdraget anges. Särskilda mål: Denna upphandling är uppdelad i följande 2 delar: - Del 1 - Förberedande stöd till den statistiska utvärderingen av den jämförande analysen av fältstudier avseende GM växter - Del 2 - Förberedande stöd för utvärderingen av toxicitetsstudier som stöder utvärderingen av GM livsmedel/fodersäkerheten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
26/06/2018 00:00
09/08/2018 14:30
10/08/2018 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Förberedande stöd till den statistiska utvärderingen av den jämförande analysen av GM-fältstudier avseende växter
Syftet med del 1 är att ge statistiskt stöd till Efsa GMO-panelen med avseende på analysen av de data, som har samlats in i fältförsöken för kompositionskarakteriseringen, den agronomiska och fenotypiska karakteriseringen av genetiskt modifierade växter.
Del 2
Förberedande stöd för utvärderingen av toxicitetsstudier som stöder utvärderingen av GM livsmedel/fodersäkerheten.
Syftet med del 2 är att ge stöd till Efsa:s GMO-panel genom att kontrollera att toxicitetsstudier följs i samband med ansökan, till regleringsmässig ram och metodiska standarder
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 120-272188
Meddelande om upphandling
26/06/2018 00:00