Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stödtjänster för utnyttjande av forskningsresultat
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publiceringsdatum i TED:
11/04/2014
Sista anbudsdag:
06/06/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
RTD-K-2013-ENERGY
Stödtjänster för utnyttjande av forskningsresultat
Syftet med denna åtgärd är att tillhandahålla kommissionen externt bistånd för en efterfrågestyrd tjänst till förmån för tidigare och nuvarande mottagare av bidrag från GD Forskning och innovation inom ramen för temat energi inom sjunde ramprogrammet, inom det specifika programmet ”Samarbete”, och den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi inom Horisont 2020 i syfte att hjälpa dem att utnyttja resultaten av sin EU-finansierade forskning. Detta kan inbegripa bland annat fastställande av marknadspotential och marknadsmöjligheter, utvärdering av konkurrerande tekniker, utarbetande av verksamhetsplaner, bedömning av utbyggnadskostnader och skydd av immateriella rättigheter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
11/04/2014 00:00
Ingen text
06/06/2014 16:00
20/06/2014 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 072-123213
Meddelande om upphandling
11/04/2014 00:00