Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för upphandling av rådgivning avseende krishantering
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
20/06/2018
Sista anbudsdag:
23/07/2018
Status:
Stängd
Information
Frontex/OP/520/2018/MS/JL
Ramavtal för upphandling av rådgivning avseende krishantering
Omfattningen av det 4-åriga ramavtalet är att leverera 2 årliga krishanteringsövningar (crisis management exercises - CME), som ska innehålla en kriskommunikationsdel, omfattande en riktig övning och en teoretisk övning för interna intressenter, samt att utbilda Frontex-personal och testa den organisatoriska beredskapen inför kriser. Detta ska innefatta anordnande av ett informationsmöte för personal som deltar i övningar, så att de årliga träningstillfällen för krishanteringsgrupperna, inklusive stödpersonalen och det årliga mötet för personal hos Frontex om medvetenhet om krishantering, ska levereras i tid före övningen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
20/06/2018 00:00
23/07/2018 16:00
30/07/2018 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 116-263052
Meddelande om upphandling
20/06/2018 00:00