Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Europeiska referensnätverket: Riktlinjer för klinisk praktik och andra verktyg t...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Publiceringsdatum i TED:
20/11/2018
Sista anbudsdag:
15/03/2019
Status:
Stängd
Information
SANTE/2018/B3/030
Europeiska referensnätverket: Riktlinjer för klinisk praktik och andra verktyg till stöd för kliniska beslut
Det övergripande syftet med denna anbudsinfordran är tillhandahållande av stöd till kommissionen avseende stöd till Europeiska referensnätverket och deras hälso- och sjukvårdsleverantörer inom utveckling, bedömning och implementering av riktlinjer för klinisk praktik och andra verktyg till stöd för kliniska beslut med hänsyn till målen och kriterierna inom ramen för avsnitt 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt med hänsyn till relevanta implementeringsåtgärder och -rutiner. Det tekniska stödet ska bidra till implementering av nätverkens och deras medlemmars kapacitet i genomförandet av uppgiften att producera och upprätthålla högkvalitativa riktlinjer för klinisk praktik och andra verktyg till stöd för kliniska beslut inom deras expertisområden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/11/2018 00:00
15/03/2019 17:00
18/03/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 013-025432
Rättelse
18/01/2019 00:00
2018/S 223-509273
Meddelande om upphandling
20/11/2018 00:00