Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande och uppdatering av data för ”krav” och ”interna skatter” på we...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Publiceringsdatum i TED:
17/07/2018
Sista anbudsdag:
14/09/2018
Status:
Stängd
Information
TRADE2018/A3/A11
Tillhandahållande och uppdatering av data för ”krav” och ”interna skatter” på webbplatsen och i databasen för Europeiska kommissionens helpdesk för handel
Kontraktets syfte är tillhandahållande och uppdatering av uppgifter för sektionen villkor och skatter på webbplatsen av Europeiska kommissionens helpdesk för handel samt databas. De uppgifter som tillhandahålls ska inkludera en fullständig omfattning av aktuella, allmänna och produktspecifika EU-villkor (del 1) och medlemsstaternas interna skatter och punktskatter (del 2) för alla produkter inom tulltaxan.Del 1: Kontrakt för tillhandahållande och regelbundna uppdateringar av de allmänna och specifika importkraven inom ramen för webbplats av helpdesk för handel och databas för GD Handel.Del 2: Kontrakt för tillhandahållande och regelbundna uppdateringar av uppgifter om EU:s interna skatter, dvs. moms och punktskatter av webbplatsen - helpdesk för handel och databas för GD Handel.Webbplatsen - helpdesk för handel kan besökas på: http://tradehelpdesk.europa.euDatabasen över krav och inhemska skatter utgör en del av denna webbplats och kan nås via det enda formuläret på webbsidan.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Offentligt kontrakt
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/07/2018 00:00
14/09/2018 16:00
18/09/2018 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Kontrakt för tillhandahållande och regelbundna uppdateringar av de allmänna och specifika importkraven inom ramen för Trade webbplatsen - helpdesk för handel och databas för GD Handel.
Uppgifter för del 1:(a) Översikt över importförfaranden inklusive handlingar för tullklarering.(b) Allmänna importkrav som är tillämpliga på alla produkter.(c) Särskilda krav, förklarande texter och koppling till både de åtta siffriga KN-koderna och ursprungslandet;d) En lista över alla "kravskrifter" med korta beskrivningar på engelska, franska, spanska och portugisiska.e) Utkast till texter om viktiga förändringar av kraven för avsnittet "Nyheter" på webbplatsen.
Del 2
Kontrakt för tillhandahållande och regelbundna uppdateringar av uppgifter om EU:s interna skatter, dvs. moms och punktskatter av webbplatsen - helpdesk för handel och databas för GD Handel.
Uppgifter för del 2:(a) Översikt över interna skatter i EU och i medlemsstater, inklusive behöriga myndigheter i varje medlemsstat.(b) Särskilda interna skatter som är tillämpliga i varje EU-medlemsstat för varor som importeras i EU. Detta inbegriper följande:i) Mervärdesskattesatser;ii) punktskatter;e) Utkast till texter om viktiga förändringar av interna skatter för avsnittet "Nyheter" på webbplatsen.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 135-307158
Meddelande om upphandling
17/07/2018 00:00