Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning av kvalitetsstandarder för behandling av avfall från elektrisk och ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
04/07/2018
Sista anbudsdag:
16/08/2018
Status:
Stängd
Information
ENV.B.3/ETU/2018/0014
Undersökning av kvalitetsstandarder för behandling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)
Undersökningen ska bistå kommissionen vid ett eventuellt utarbetande av en genomförandeakt, som fastställer minimikvalitetsnormer för behandling av WEEE, eller något annat politiskt alternativ som ska fastställas. På grundval av en bedömning av erfarenheterna från implementeringen av specifika krav avseende behandling av WEEE i medlemsstaterna ska undersökningen utvärdera kostnaderna och fördelarna med en sådan genomförandeakt utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala hänsyn. Den ska även vara till hjälp vid utarbetandet av en delegerad akt som fastställer kriterierna för bedömning av likvärdiga villkor för behandling av WEEE utanför EU, med beaktande av befintliga relevanta undersökningar, europeiska standarder för behandling av WEEE och eventuell ny relevant utveckling, inklusive på internationell nivå.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
04/07/2018 00:00
16/08/2018 16:00
30/08/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 126-287071 Meddelande om upphandling 04/07/2018 00:00