Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Extern kvalitetsutvärdering om resistensbestämning för salmonella och campylobac...
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
03/07/2018
Sista anbudsdag:
21/09/2018
Status:
Stängd
Information
OJ/2018/OCS/8959
Extern kvalitetsutvärdering om resistensbestämning för salmonella och campylobacter
Avtalets omfattning är tillhandahållandet av EQA-system för att stödja övervakningsmålen för antimikrobiell resistens inom EU i Salmonella Enterica (del 1) och Campylobacter Jejuni/C. coli (del 2) (se avsnitt 2.1).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
03/07/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Extern kvalitetsutvärdering för Salmonella Enterica
Del 1: detta omfattar organiseringen av en extern kvalitets urvärderingsövning för serotyping och antimikrobiell mottaglighetstest inbegripet detektion och bekräftelse av ESBL, förvärvat AmpC och Carbapenemase-producerande Salmonella Enterica.
Del 2
Extern kvalitetsutvärdering för campylobacter
Del 2: detta omfattar anordnande av en övning för extern kvalitetsutvärdering för fastställande och resistensbestämning för Campylobacter Jejuni och C. Coli.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 125-283838
Meddelande om upphandling
03/07/2018 00:00