Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utvecklingsprogram för en pilotkurs om cyberförsvar
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
13/07/2018
Sista anbudsdag:
25/09/2018
Status:
Stängd
Information
18.CAT.OP.205
Utvecklingsprogram för en pilotkurs om cyberförsvar
Syftet med detta ramavtal är att tillhandahålla pilotkurser om cyberförsvar omfattande utformning, utarbetande, genomförande och utvärdering av ETE:s pilotkurser och evenemang avseende cyberförsvar. Dessutom ska ett utvecklingsprogram för pilotkurser tillhandahållas med målet att analysera och utveckla konceptet och de praktiska detaljerna när det gäller genomförandet av standardiserade cyberkurser och tillhörande ETE-produkter och ETE-tjänster i medlemsstaterna för en hållbar leverans genom ESDC:s ETEE-plattform. Pilotkurserna ska tillhandahålla utbildningsmål inklusive kursplaner, metoder och verktyg för utbildning av lämplig personal inom medlemsstaternas huvudkontor och på EU-nivå. Kontraktet ska leverera produkter som möjliggör för ESDC att planera, förbereda, genomföra och utvärdera kurser om cyberförsvar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/07/2018 00:00
25/09/2018 16:00
26/09/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 133-301903 Meddelande om upphandling 13/07/2018 00:00