Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens: Mot en EU-strategi som adres...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publiceringsdatum i TED:
14/07/2018
Sista anbudsdag:
10/09/2018
Status:
Stängd
Information
EASME/COSME/2018/019
Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens: Mot en EU-strategi som adresserar kompetensbehoven inom stålsektorn
Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande för att sluta ett tjänstekontrakt vars huvudsakliga mål kommer att vara att bidra till utvecklingen av en EU-strategi som adresserar kompetensbehoven inom stålsektorn.Det allmänna målet med detta kontrakt är att främja kompetensutveckling inom stålsektorn, särskilt i syfte att öka sysselsättningen och anställbarheten samt komma till rätta med luckor, brister och obalanser mellan utbud och efterfrågan avseende färdigheter inom stålsektorn.De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/07/2018 00:00
10/09/2018 11:00
11/09/2018 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 134-304465
Meddelande om upphandling
14/07/2018 00:00