Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahålla stöd när det gäller identifiering av strategier och åtgärder för ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
17/07/2018
Sista anbudsdag:
27/08/2018
Status:
Stängd
Information
ENV.D.1/SER/2018/0017
Tillhandahålla stöd när det gäller identifiering av strategier och åtgärder för åtgärdsprogram inom ramen för direktiv 91/676/EC
Det övergripande syftet med kontraktet är att stödja Europeiska kommissionen genom att sammanställa, jämföra och sammanfatta information avseende de åtgärder som har implementerats inom ramen för direktiv 91/676/EEC (nitratdirektivet) i de 28 medlemsstaterna och - om tillämpligt - på regional nivå för att säkerställa att direktivet efterlevs.Kontraktet fokuserar på åtgärder och rättsliga instrument som härrör från artikel 5 i nitratdirektivet, som kräver att medlemsstaterna upprättar åtgärdsprogram, som ska innefatta åtgärder som syftar till att motverka och reducera risken för nitratläckage -och avrinning från jordbruksverksamheter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
17/07/2018
20/08/2018 16:30
22/08/2018
27/08/2018 16:00
10/09/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 135-307154 Meddelande om upphandling 17/07/2018