Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Statusbedömning avseende europeiska fåglar - Europeiska röda listan över fåglar ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
21/07/2018
Sista anbudsdag:
29/08/2018
Status:
Stängd
Information
ENV.D.3/SER/2018/0018
Statusbedömning avseende europeiska fåglar - Europeiska röda listan över fåglar 2020 (EU och hela Europa)
Målet med kontraktet är att stödja kommissionen i analysen av de nationella rapporterna för perioden 2013-2018, enligt artikel 12 i fågeldirektivet. Detta inbegriper i synnerhet uppdateringen av EU:s bedömningar av populationsstatus för fåglar och analysen och tolkning av dessa uppgifter, om det behövs för nästa tekniska rapport om tillståndet för naturen och kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet, vilka båda ska publiceras 2020. Resultatet av kontraktet kommer att ingå i den slutliga utvärderingen av strategin för biologisk mångfald, som kommer att publiceras tillsammans med rapporterna om tillståndet för naturen under andra halvåret 2020. Vidare ska uppdragstagaren i ett andra steg och för att på bästa sätt använda uppgifterna från medlemsstaterna, publicera en uppdaterad europeisk röd lista över fågelarter (på EU- och paneuropeisk nivå).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
21/07/2018 00:00
29/08/2018 16:00
12/09/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 139-316727
Meddelande om upphandling
21/07/2018 00:00