Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Byggentreprenad för renovering och reparation i Europeiska revisionsrättens bygg...
Upphandlande myndighet:
European Court of Auditors (ECA)
Publiceringsdatum i TED:
04/08/2018
Sista anbudsdag:
05/10/2018
Status:
Stängd
Information
AO 641
Byggentreprenad för renovering och reparation i Europeiska revisionsrättens byggnader
Europeiska revisionsrätten, som nedan benämns ”Rätten”, avser att välja ut en ekonomisk aktör, som nedan kallas ”uppdragstagaren”, för att utföra byggentreprenad för renovering och reparation inom området för inbyggda och täckta komponenter och slutbehandling i dess byggnader.Ett ramavtal kommer att slutas för att utföra två typer av arbeten:– byggentreprenad för reparation som ska utföras under kontraktets hela löptid enligt Rättens behov: underhållsarbete, renoveringsarbeten för att bibehålla det arkitektoniska arvet, diverse reparation av jalusier, dörrar och fönster samt återkommande leveranser av delar till reparationer etc.– renoveringsprojekt som innebär mer komplicerade arbeten på större områden och som kräver arbete från flera företag.
Bygg- och anläggningskontrakt
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
04/08/2018 00:00
Ingen text
Ingen text
05/10/2018 17:00
12/10/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 149-340234 Meddelande om upphandling 04/08/2018 00:00