Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för stöd från expertrådgivare till den europeiska rymdpolitiken och de ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
17/06/2019
Sista anbudsdag:
23/08/2019
Status:
Stängd
Information
693/PP/2018/FC
Ramavtal för stöd från expertrådgivare till den europeiska rymdpolitiken och de europeiska rymdprogrammen
De områden för vilka uppgifterna ska genomföras inom ramavtalets omfattning är:A. EU:s rymdprogram och initiativ inklusive, men inte begränsat till, europeiska satellitnavigeringssystem (Galileo och EGNOS); Copernicus, programmet för rymdövervakning och spårning (Space Surveillance and Tracking - SST), initiativet GOVSATCOM och programmet för kritisk infrastruktur (Critical Infrastructures Programme - CIP);B. Internationella relationer avseende rymdrelaterade frågor;C. Rymdforskning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
73220000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/06/2019 00:00
Ingen text
Ingen text
23/08/2019 16:00
27/08/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Stöd till förvaltning, genomförande, övervakning och rapportering avseende den europeiska rymdpolitiken och de europeiska rymdprogrammen Arbetsuppgift 1: Stöd till förvaltningen av den europeiska rymdpolitiken, rymdforskning och rymdprogrammen;Arbetsuppgift 2: Stöd till genomförandet och övervakningen av den europeiska rymdpolitiken, rymdforskning och rymdprogrammen;Arbetsuppgift 3: Stöd till rapporteringen om den europeiska rymdpolitiken och de europeiska rymdprogrammen.
Del 2 Stöd till de delar av de europeiska rymdprogrammen som avser strategi, ekonomi och spridning på marknaden, inklusive rymdforskning Stöd till de delar av de europeiska rymdprogrammen som avser strategi, ekonomi och spridning på marknaden.A. Fastställande av politik och strategi;B. Öka medvetenheten;C. Rättsligt stöd.
Del 3 Internationell strategi Stöd till de europeiska rymdprogrammens internationella strategi:Genom förvaltningen av de europeiska rymdprogrammen, arbetar Europeiska kommissionen med en internationell strategi som innefattar upprättandet av gemensamma positioner inom internationella organ eller organisationer som upprättar standarder, för att tillsammans med tredjeländer utveckla innovativa applikationer och rymdteknik och förbättra den globala affärsmiljön för europeiska företag.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 114-278797 Meddelande om upphandling 17/06/2019 00:00