Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Identifiering bedömning, delning och spridning av bästa praxis för human förvalt...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
24/07/2018
Sista anbudsdag:
07/09/2018
Status:
Stängd
Information
ENV.D.2/SER/2018/0019
Identifiering bedömning, delning och spridning av bästa praxis för human förvaltning av invasiva främmande arter
Målet med detta projekt är att främja användning av bästa praxis för human förvaltning av invasiva främmande djur genom dödliga eller icke-dödliga åtgärder, utan att äventyra målen i förordning (EU) nr 1143/2014 om invasiva främmande arter. Projektet kommer särskilt att behandla djurarter, som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter av intresse för unionen (Kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2016/1141 och 2017/1263).Projektet skall identifiera befintliga effektiva förvaltningsåtgärder för invasiva främmande djur i syfte att utrota, kontrollera och/eller begränsa deras populationer för att minimera deras inverkan på biologisk mångfald, de tillhörande ekosystemtjänsterna och, i förekommande fall, på människors hälsa eller ekonomin. Åtgärder ska bedömas med avseende på deras kostnadseffektivitet, hur humana de anses vara och andra möjliga bieffekter. Projektet ska även rikta in sig på spridningen av åtgärderna.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
24/07/2018 00:00
30/08/2018 16:30
31/08/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 140-319297 Meddelande om upphandling 24/07/2018 00:00