Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förbättring av luftkonditionering
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
04/08/2018
Sista anbudsdag:
28/09/2018
Status:
Stängd
Information
AO/007/18
Förbättring av luftkonditionering
Kontraktets omfattning inbegriper alla förvaltningsverksamheter och tekniska och administrativa verksamheter avseende följande:(1) Utarbetande och behandling av projekten, ytterligare tillhörande handlingar, och byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling - BIM) avseende leveransen, installationen, testningen och idriftsättningen av verktygen för de renoveringsarbeten som utgör föremål för denna anbudsinfordran. Detta innefattar även ett projekt för distribution av möbler och heminredning i lokalerna baserat på EUIPO:s standardmöbler.Uppdragstagaren ska ansvara för utarbetandet av samtliga handlingar som erfordras för att erhållande alla nödvändiga licenser och tillstånd från inledande till idriftsättning och legalisering.(2) Utförande av byggentreprenaderna. Det fysiska genomförandet av leverans- och installationsarbetena som omfattas av projektet, inklusive tillhandahållande av allt material, arbete och verktyg. Leverans av standardmöbler vid EUIPO är uteslutet.(3) Underhåll under garantiperioden.
Bygg- och anläggningskontrakt
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
04/08/2018 00:00
28/09/2018 13:00
03/10/2018 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 149-340215 Meddelande om upphandling 04/08/2018 00:00