Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens: Mot en EU-strategi som adres...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publiceringsdatum i TED:
08/08/2018
Sista anbudsdag:
13/09/2018
Status:
Stängd
Information
EASME/COSME/2018/023
Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens: Mot en EU-strategi som adresserar kompetens- och rekryteringsbehoven i den pappersbaserade värdekedjan (pappersmassa och papperstillverkning och pappersbaserad tryckning)
Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, som har inletts för att teckna ett tjänstekontrakt för följande ändamål: ”Mot en EU-strategi som adresserar kompetens- och rekryteringsbehoven i den pappersbaserade värdekedjan (pappersmassa och papperstillverkning och pappersbaserad tryckning)”.Det övergripande syftet med denna upphandling är att tillhandahålla ett ramavtal för utarbetande av en sektoriell kompetens- och rekryteringsstrategi för EU:s pappersbaserade värdekedja, och att adressera både nuvarande och troliga framtida kompetensbehov såväl som utbildnings- och undervisningsinnehåll och rekryteringsfrågor, som grund för att hjälpa sektorn att bibehålla global konkurrenskraft i ljuset av tekniska förändringar och politiska förändringar, som svarar mot samhälleliga utmaningar.Arbetspaket och de uppgifter, som ska utföras av uppdragstagaren, beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
08/08/2018 00:00
13/09/2018 11:00
14/09/2018 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 151-346186
Meddelande om upphandling
08/08/2018 00:00