Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utveckling av en rad projekt som främjar biologisk mångfald och som tillämpar na...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
24/07/2018
Sista anbudsdag:
24/09/2018
Status:
Stängd
Information
TA2018075 HR NCF
Utveckling av en rad projekt som främjar biologisk mångfald och som tillämpar naturbaserad anpassning i Kroatien inom ramen för finansieringsmekanismen för naturkapital
Det övergripande syftet med det tekniska stödet är att tillhandahålla nödvändigt stöd och kapacitetsuppbyggnad till den kroatiska banken för återuppbyggnad och utveckling (HBOR – Croatian Bank for Reconstruction and Development) för att använda och vidarebefordra medel från finansieringsinstrumentet för naturkapital (NCFF – Natural Capital Financing Facility). Tjänsteleverantören ska också stötta potentiella slutliga mottagare i utvecklingen av deras projekt, med syftet att stötta projekt som investerar i främjandet av naturkapital, i synnerhet i Kroatien.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
24/07/2018 00:00
24/09/2018 17:00
26/09/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 140-319286
Meddelande om upphandling
24/07/2018 00:00