Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Flytt av domstolens administrativa tjänsteavdelningar
Upphandlande myndighet:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Publiceringsdatum i TED:
06/09/2018
Sista anbudsdag:
01/11/2018
Status:
Stängd
Information
COJ-PROC-18/006
Flytt av domstolens administrativa tjänsteavdelningar
Domstolen har beslutat att lansera denna anbudsinfordran i syfte att ingå tjänsteavtal avseende flytt av de olika administrativa enheterna i domstolens fastighetskomplex i samband med att lokalerna i byggnad T/T bis frigörs och att den nya byggnaden Tour C, som för närvarande är under konstruktion, tas i besittning.Uppdraget inbegriper fem delar:— Samordning av förberedande arbete inför flytten.— Tillhandahållande av diverse material (lastbilar, lyftutrustning, vagnar, flyttkartonger, etc.).— De faktiska flyttjänsterna.— Samordning av frånkoppling och inkoppling av telefoner, datorer och skrivare.— Samordning av städtjänster.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
06/09/2018 00:00
01/11/2018 23:59
07/11/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 193-435444
Rättelse
06/10/2018 00:00
2018/S 171-387877
Meddelande om upphandling
06/09/2018 00:00