Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Europeiskt utbildningsprogram avseende entreprenörskap för lärare
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
17/08/2018
Sista anbudsdag:
15/01/2019
Status:
Stängd
Information
EASME/COSME/2018/020
Europeiskt utbildningsprogram avseende entreprenörskap för lärare
Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, som inleds med målet att teckna ett tjänstekontrakt för upprättande, testning, leverans och spridning av ett utbildningsprogram avseende entreprenörskap, som ska tjäna till att uppgradera kompetensen och de pedagogiska verktygen hos lärare inom institutioner för högre utbildning.Det övergripande syftet med den här åtgärden är att främja ett interdisciplinärt tillvägagångssätt vid europeiska institutioner för högre utbildning och därigenom främja införandet av entreprenörsutbildning även utanför de traditionella domänerna för handelshögskolor och ekonomiska fakulteter.Syftet med denna åtgärd är att stödja utformningen, utarbetandet och organiseringen av utbildningsmoduler, som ska tillhandahållas lärare inom högre utbildning. Uppdragstagaren ska inrikta verksamheterna mot ett utbildningsprogram i entreprenörskap, både vad gäller metod och innehåll.De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/08/2018 00:00
10/01/2019 23:59
Ingen text
15/01/2019 15:00
16/01/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 212-483698 Rättelse 03/11/2018 00:00
2018/S 157-359376 Meddelande om upphandling 17/08/2018 00:00