Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Helpdesk och andra stödtjänster till Eures-portalen
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
22/09/2018
Sista anbudsdag:
17/12/2018
Status:
Stängd
Information
VT/2018/024
Helpdesk och andra stödtjänster till Eures-portalen
Fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande rättighet, som tillerkänns unionsmedborgare genom artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).Eures är ett samarbetsnätverk mellan Europeiska kommissionen, offentliga arbetsförmedlingar (Public Employment Services - PES) i EU -och EES-medlemsstater, Schweiz och deras partners. Eures bidrar till att den europeiska arbetsmarknaden fungerar bra genom att främja fri rörlighet för arbetare inom unionen, reducera flaskhalsar på den europeiska arbetsmarknaden samt genom att förbättra insynen på arbetsmarknaden.Nätverket tillhandahåller delar av sina tjänster via Eures-portalen och andra tillhörande IKT-verktyg.Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla en modern helpdesk-tjänst för att hjälpa Eures-portalens användare, inbegripet medlemmar av Eures-nätverket. Syftet med Eures helpdesk är att tillhandahålla snabba och korrekta svar på informationsförfrågningar från arbetssökande, arbetsgivare och andra användare när det gäller frågor om rörlighet i arbetslivet i allmänhet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
22/09/2018 00:00
17/12/2018 17:30
08/01/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 183-413254
Meddelande om upphandling
22/09/2018 00:00