Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipla ramavtal, med förnyad anbudsinfordran, för tillhandahållande av utvärde...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Publiceringsdatum i TED:
08/08/2018
Sista anbudsdag:
27/09/2018
Status:
Stängd
Information
TAXUD/2018/AO-01
Multipla ramavtal, med förnyad anbudsinfordran, för tillhandahållande av utvärderingstjänster och tjänster avseende konsekvensbedömning
De efterfrågade tjänsterna kommer i regel att bestå av specifika studier som är utformade för att bidra till ett, av den upphandlande myndigheten, givet projekt för utvärdering eller konsekvensbedömning, inklusive kontroller av ändamålsenligheten. Studier som stödjer utvecklingsprojekt kan innefatta faser för att stötta den upphandlande myndigheten så att den kan uppfylla sina skyldigheter att förbereda implementering eller övervaka rapporter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Milstolpar
08/08/2018 00:00
27/09/2018 15:00
28/09/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 151-346199 Meddelande om upphandling 08/08/2018 00:00