Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utbildning i datateknik i klassrum och som e-lärande
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
22/09/2018
Sista anbudsdag:
24/10/2018
Status:
Stängd
Information
CFT-1489
Utbildning i datateknik i klassrum och som e-lärande
EIB inleder denna anbudsinfordran med syfte att tilldela ramavtal till tjänsteleverantörer som ska tillhandahålla olika typer av IT-relaterad utbildning till EIB:s personal, antingen i form av utbildningstillfällen i grupp eller i form av e-lärandekurser. Denna anbudsinfordran är uppdelad i 2 delar:Del 1: kurser i Microsoft-verktyg (t.ex. Microsoft Word eller Excel).Del 2: IT-kurser utöver sådana som avser Microsoft-verktyg.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
22/09/2018 00:00
24/10/2018 23:59
26/10/2018 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Kurser i Microsoft-verktyg
Banken söker tjänsteleverantörer med omfattande erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla IT-utbildning av hög kvalitet i en internationell miljö för stora privata företag och/eller offentliga organisationer.Anbudsinfordran syftar till att erbjuda olika typer av IT-utbildning till all EIB-personal på följande sätt:— utformning och anpassning av kurser, seminarier, verktyg och material till EIB:s behov— tillhandahållande av utbildningstillfällen i grupp, seminarier, verktyg och material— tillhandahållande och implementering av redan tillgängliga, färdiga kurser för e-lärande.— utformning, tillhandahållande och implementering av skräddarsydda kurser för e-lärande.De tjänster som tillhandahålls inom ramen för denna del syftar till att erbjuda deltagarna (huvudsakligen slutanvändare) praktisk utbildning och ge dem de kunskaper som krävs för att effektivt använda de Microsoft-verktyg som de har till sitt förfogande på sina arbetsstationer på EIB.
Del 2
IT-kurser utöver sådana som avser Microsoft-verktyg
Banken söker tjänsteleverantörer med omfattande erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla IT-utbildning av hög kvalitet i en internationell miljö för stora privata företag och/eller offentliga organisationer.Anbudsinfordran syftar till att erbjuda olika typer av IT-utbildning till all EIB-personal på följande sätt:— utformning och anpassning av kurser, seminarier, verktyg och material till EIB:s behov— tillhandahållande av utbildningstillfällen i grupp, seminarier, verktyg och material— tillhandahållande och implementering av redan tillgängliga, färdiga kurser för e-lärande.— utformning, tillhandahållande och implementering av skräddarsydda kurser för e-lärande.De tjänster som tillhandahålls inom ramen för denna del syftar till att erbjuda deltagarna praktisk utbildning och göra det möjligt för dem att arbeta effektivt när de använder verktyg, programvara och teknik från andra leverantörer än Microsoft.Detta kan avse vanliga slutanvändarbehov för de verktyg som ofta används på EIB samt specifik, djupgående teknisk utbildning för administratörer och backend-användare inom IT- och systemsupport.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 183-413249
Meddelande om upphandling
22/09/2018 00:00