Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till åtgärdsplan #6 för strategiska energiteknologier (Strategic Energy Tec...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
26/09/2018
Sista anbudsdag:
02/11/2018
Status:
Stängd
Information
ENER/C2/2018-453-A6
Stöd till åtgärdsplan #6 för strategiska energiteknologier (Strategic Energy Technologies - SET) avseende energieffektivitet inom industrin
Den integrerade planen avseende strategisk energiteknologi (SET) som antagits av kommissionen identifierar 10 viktiga åtgärder som kräver forskning och innovation. Bland dessa viktig åtgärder syftar åtgärd 6 till att "göra EU-industrin mindre energiintensiv och mer konkurrenskraftig".Specifika nya ”verksamheter” har definierats i åtgärd 6 i genomförandeplanen för att bidra till målen. De kommer att involvera europeiska och nationella projekt som leds i samarbete i flera EU-medlemsstater och i SET-plan-associerade länder, inom energi- och resurseffektivitets-området i industrin.Anbuden kommer att bidra till förverkligandet av genomförandeplanen (som inbegriper utvecklingsområden och projektidéer till verkliga projekt) och för att förbättra synergierna mellan europeiska och nationella forsknings- och utvecklingsprogram i EU:s medlemsstater och SET-plan-associerade länder inom energi och resurseffektivitet, och utsläppsminskning av koldioxid (CO2) inom industrin, samt stödja arbetsgruppen för åtgärd 6 vid uppdatering av strategin.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
26/09/2018 00:00
15/10/2018 23:59
19/10/2018 00:00
02/11/2018 16:00
05/11/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 185-417780 Meddelande om upphandling 26/09/2018 00:00