Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multitekniska underhållstjänster och arbetsuppgifter för Europeiska järnvägsbyrå...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Railways (ERA)
Publiceringsdatum i TED:
28/09/2018
Sista anbudsdag:
07/11/2018
Status:
Stängd
Information
ERA 2018 26 OP
Multitekniska underhållstjänster och arbetsuppgifter för Europeiska järnvägsbyråns byggnad i Valenciennes
Europeiska unionens byrå för järnvägar (“Byrån”) önskar ingå ett ramavtal för tjänster avseende ombesörjande av underhållet av alla tekniska installationer och komponenter i den nuvarande byggnaden för byrån i Valenciennes och för att utföra alla nödvändiga arbeten inom byggnaden. Anbudsgivarens uppdrag innefattar allt nödvändigt ingripande avseende ledningar, förebyggande underhåll eller reparationsarbete och byte av delar avseende de tekniska installationerna i byråns byggnad. Anbudsgivarens uppdrag innefattar även justering av byggnadens tekniska installationer.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
28/09/2018 00:00
07/11/2018 12:00
07/11/2018 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 187-421528
Meddelande om upphandling
28/09/2018 00:00