Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal avseende konsulttjänster för att stödja den interna revisionsavdelninge...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
16/10/2018
Sista anbudsdag:
15/11/2018
Status:
Stängd
Information
PC-1498
Ramavtal avseende konsulttjänster för att stödja den interna revisionsavdelningen
Ramavtal avseende konsulttjänster för att stödja den interna revisionsavdelningen.Denna anbudsinfordran är uppdelad i 2 (två) separata delar, som alla representerar olika områden eller marknader:– Del 1: Bankverksamhet, rättsliga bestämmelser inom CRD IV/CRR och allmän administration,– Del 2: Informationsteknik.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
http://www.eib.org/about/procurement
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
16/10/2018 00:00
15/11/2018 15:00
16/11/2018 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Bankverksamhet, rättsliga bestämmelser inom CRD IV/CRR och allmän administration
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Del 2
Informationsteknik
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 199-449731
Meddelande om upphandling
16/10/2018 00:00