Uppgifter om anbudsinfordringar

Nouveau formulaire d’offre de prix disponible
Rubrik:
Kontroller av tekniska och elektriska installationer
Upphandlande myndighet:
European Court of Auditors (ECA)
Publiceringsdatum i TED:
29/09/2018
Sista anbudsdag:
07/11/2018
Status:
Stängd
Information
AO 665
Kontroller av tekniska och elektriska installationer
Tjänsterna som ska utföras inom ramen för detta kontrakt innebär kontroll av de tekniska och elektriska installationerna i Europeiska revisionsrättens byggnader, vilka finns angivna i bilaga A i förfrågningsunderlaget.Kontrollerna av tekniska och elektriska installationer är indelade i 2 program:a) grupp I – periodisk kontroll av tekniska och elektriska installationerb) grupp II – punktkontroller av tekniska och elektriska installationer, utöver periodiska kontroller, efter en specifik begäran från revisionsrätten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Pris
Milstolpar
29/09/2018 00:00
07/11/2018 17:00
12/11/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 188-423857 Meddelande om upphandling 29/09/2018 00:00