Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Statusbedömning avseende europeiska blomflugor (Syrphidae) - Den europeiska röda...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
29/09/2018
Sista anbudsdag:
29/10/2018
Status:
Stängd
Information
ENV.D.2/SER/2018/0027
Statusbedömning avseende europeiska blomflugor (Syrphidae) - Den europeiska röda listan över blomflugor (EU och hela Europa)
Syftet med detta kontrakt är att bedöma statusen för europeiska arter av blomflugor och att framställa en europeisk rödlista. Kontraktet ska tillhandahålla information avseende bevarandestatus, geografisk spridning, populationstrender och hot mot de arter, som granskas. Det ska på så sätt bidra till övervakningen och utvärderingen av EU:s pollineringsinitiativ och övergripande politik för biologisk mångfald inom EU. Det ska även öka den allmänna förståelsen bland politiska beslutsfattare, berörda parter och allmänheten när det gäller behovet av bevarandeåtgärder i Europa, inbegripet säkerställande av ett långsiktigt tillhandahållande av ekosystemtjänster från pollinerare.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
29/09/2018 00:00
29/10/2018 16:00
12/11/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 188-423867 Meddelande om upphandling 29/09/2018 00:00