Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster inom området analys, bedömning och politisk utveckling med...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
04/04/2012
Sista anbudsdag:
22/05/2012
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Ramavtal för tjänster inom området analys, bedömning och politisk utveckling med anknytning till vägfordons inverkan på klimatet.
I förordning (EG) nr 443/2009 (CO2 från bilar) fastställs ett kortsiktigt mål på 130 g CO2 /km som ska uppnås av personbilstillverkare innan år 2015, med en infasning som börjar 2012. Ett långsiktigt mål på 95 g CO2/km har satts för år 2020. I förordning (EU) nr 510/2011 (CO2 från skåpbilar) fastställs ett mål på 175 g CO2/km som ska uppnås av skåpbilstillverkare innan år 2017. Ett långsiktigt mål på 147 g CO2/km har satts för år 2020.Ett antal efterföljande genomförandeåtgärder har antagits för att genomföra olika delar av dessa förordningar.I artikel 13.5 i förordning (EG) nr 443/2009 krävs att de specifika utsläppsmålen och undantagen för låga volymer och nischtillverkare ska ses över i syfte att fastställa— tillvägagångssätten för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå det långsiktiga målet på 95 g CO2/km innan år 2020, och— de olika aspekterna av genomförandet av det målet, inbegripet avgifterna för extra utsläpp.Parallellt fastställs i artikel 13.1 i förordning (EU) nr 510/2011 liknande krav, och där krävs att möjligheten att uppnå målet bekräftas.Kommissionen ser för närvarande över förordningarna (EG) nr 443/2009 (CO2från bilar) och (EU) 510/2011 (CO2 från skåpbilar). Översynen förväntas vara slutförd i slutet av 2012. Ett behov kan föreligga av ad hoc-stöd med avseende på antagandeförfarandet i Europaparlamentet och rådet. Ytterligare stöd kan komma att behövas i samband med något genomförande eller någon övervakning som krävs eller kan komma att krävas. Krav kan även uppstå i samband med ytterligare politisk utveckling. Exempel kan inbegripa eventuella efterföljande översyner av lagstiftning, behovet av att behandla någon möjlig samverkan mellan skåpbilslagstiftning och någon framtida strategi för tunga fordon eller möjliga framtida åtgärder med anknytning till motordrivna två- eller fyrhjulingar.Detta regelverk och denna politik förväntas ses över periodvis för att beakta utvecklingen av vetenskaplig information. Dessutom ska EU:s politik även genomgå fortlöpande bedömning för att utvärdera dess effektivitet och dess korrekta genomförande, särskilt med avseende på uppnående av EU:s mål med avseende på klimatförändringar. De utvalda anbudsgivarna förväntas att tillhandahålla tjänster med anknytning till följande:1) Analytiskt stöd med anknytning till utsläpp från fordon med inverkan på klimatet och energilivscykeln, huvudsakligen CO2.2) Analys av specifika aspekter av EU:s nuvarande CO2-lagstiftning för vägfordon och dess genomförandeåtgärder och aspekter som kan komma att förändras. 3) Teknik, kostnader, fördelar, kostnadseffektivitet, leveransbegränsningar, prispåslag, andra ekonomiska effekter och andra konsekvenser av åtgärder för att minska utsläpp från fordon med inverkan på klimatet.4) Förståelse av tidigare förändringar av fordonsmarknaden med avseende på utveckling av fordonssegment, utrustning som tillhandahålls, kostnad, tekniska aspekter, tillverkares erbjudanden, konsumentpreferenser, effekter på utsläpp med inverkan på klimatet. 5) Analys och bedömning avseende troliga framtida förändringar av tekniska aspekter, marknadstendenser, utveckling av efterfrågan hos konsumenter och tillverkares erbjudanden. 6) Stöd till politisk utveckling av utsläpps- och energimärkning av fordon vid försäljningsplatsen och genomförandet av relevant EU-lagstiftning.7) Rådgivning om frågor med anknytning till utsläpp av konventionella luftföroreningar från fordon och deras samverkan med utsläpp med inverkan på klimatet.8) Teknisk och juridisk rådgivning om frågor med anknytning till förfaranden för typgodkännande av fordon.9) Ad hoc-information och ad hoc-rådgivning om andra aspekter av fordonsmarknader, teknik och miljöpåverkan.10) Globala konsekvenser för handel och konkurrenskraft av EU-standarder för fordon avseende minskning av...
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
04/04/2012 00:00
Ingen text
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2012/S 66-106926 Meddelande om upphandling 04/04/2012 00:00