Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utveckling av en metod för att bedöma effekterna av liberaliseringen av handeln ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
13/10/2018
Sista anbudsdag:
22/11/2018
Status:
Stängd
Information
ENV.D.2/SER/2018/0030
Utveckling av en metod för att bedöma effekterna av liberaliseringen av handeln på den biologiska mångfalden (ekosystem och ekosystemtjänster)
Syftet med detta tjänsteavtal är att utöka och fördjupa arbetet som initierades av inventeringsstudien som genomfördes 2017 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6bb33aa-2bf3-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68999387), i syfte att utveckla en integrerad, omfattande och bruksfärdig metod för att bedöma effekterna av liberaliseringen av handeln (potentiella och faktiska och därtill hörande förändringar i handelsflödena) på biologisk mångfald.Sådan metod bör möjliggöra ett flexibelt och kontextspecifikt utnyttjande, beroende t ex på de berörda staterna, deras biologiska mångfald och ekosystem, funktionerna i den eller de berörda handelsåtgärderna samt på den begärda analysnivån (allmän eller detaljerad och djupgående bedömning).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
13/10/2018 00:00
22/11/2018 16:00
06/12/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 198-446821
Meddelande om upphandling
13/10/2018 00:00