Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av IT-konsulttjänster till Europeiska miljöbyrån (EEA) inom om...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
17/10/2018
Sista anbudsdag:
16/11/2018
Status:
Stängd
Information
EEA/DIS/18/012
Tillhandahållande av IT-konsulttjänster till Europeiska miljöbyrån (EEA) inom områdena avancerade infrastrukturverksamheter och support på första nivån för Microsoft-infrastruktur (2 delar)
EEA avser teckna ett ramavtal för tjänster med leverantörer av IT-konsulttjänster inom områdena avancerade infrastrukturverksamheter och support på första nivån för Microsoft-infrastruktur. Anbudsinfordran är uppdelad i 2 (två) delar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Villkor för deltagande
Förteckning över och kortfattad beskrivning av villkoren:I enlighet med avsnitt 2.2.2.1 i förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/10/2018 00:00
16/11/2018 14:00
19/11/2018 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Avancerade infrastrukturverksamheter Inom ramen för denna del förväntas den framtida uppdragstagaren tillhandahålla avancerade infrastrukturtjänster, framför allt med anknytning till Linux-systemadministration, till exempel:— Avancerad systemadministration och utplacering i en virtualiserad miljö med hög tillgänglighet,— säkerhetsåtgärder såsom systemuppdateringar, skydd mot obehörigt intrång och säkerhetskopiering/återställning,— utvärdering och förbättring av säkerhetsrutiner,— hantering av CMS-, relations- och NoSQL-databaser,— hantering, utformning och optimering av nätverk,— hantering av applikationer som används med Docker.
Del 2 Support på första nivån för Microsoft-infrastruktur Inom ramen för denna del ska den framtida uppdragstagaren tillhandahålla support på första nivån för Microsoft-infrastruktur, till exempel:— Drift av IKT-helpdesktjänster som stöds av ett ärendesystem, med både fysiska insatser och insatser på distans,— PC-hantering och användaradministration i en övervägande Windows-baserad miljö,— hantering och konfiguration av datorer som använder Windows 7 och 10 med hjälp av diverse programvaruverktyg,— hantering av programfixar och systemuppdateringar på datorerna i syfte att upprätthålla säkerhet och integritet,— hantering och installation av skrivare, skannrar och annan kringutrustning,— tillhandahålla teknisk support vid videokonferenser och webbinarier,— tillhandahålla support med anknytning till nätverks-, server- och databastjänster samt andra infrastrukturuppgifter,— tillhandahålla IT-utbildning för EEA:s personal i den programvara som används vid EEA, främst avseende MS Office och Windows.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 200-453475 Meddelande om upphandling 17/10/2018 00:00