Uppgifter om anbudsinfordringar

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Rubrik:
Underhåll av elinstallationer, värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinst...
Upphandlande myndighet:
European Court of Auditors (ECA)
Publiceringsdatum i TED:
24/10/2018
Sista anbudsdag:
30/11/2018
Status:
Stängd
Information
AO 675
Underhåll av elinstallationer, värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer samt sanitära installationer i Europeiska revisionsrättens byggnader
Föreliggande anbudsförfarande har som mål att välja ut den kontraktstagare, som ska säkra underhållstjänsterna avseende de tekniska installationerna i byggnaderna, som nyttjas av revisionsrätten samt utförandet av el-arbeten, ventilations- och luftkonditioneringsarbeten och arbeten avseende det sanitära.Upphandlingen består av två enskilda delar:- Del 1: Underhåll av el- och säkerhetsinstallationer, samt elarbeten i Europeiska revisionsrättens byggnader,- del 2: Underhåll av ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer/sanitära installationer samt arbete rörande ventilation och luftkonditionering/sanitära frågor i Europeiska revisionsrättens byggnader.
Bygg- och anläggningskontrakt
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
24/10/2018 00:00
Ingen text
Ingen text
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Underhåll av installationerna samt elarbeten De underhållstjänster som omfattas av detta kontrakt är följande:- alla förebyggande underhållsåtgärder,- alla korrigerande underhållsåtgärder,- alla ledningstjänster,- alla tjänster avseende stöd till miljöförvaltning,- stöd under de periodiska kontroller som utförs av erkänt organ.Dessa tjänster ska utföras under kontraktets hela löptid enligt rättens behov.Elarbetena som inte har med insatser som omfattas av underhållstjänsterna att göra, och skulle kunna uppstå under kontraktets löptid, avser särskilt små modifieringar och/eller ombyggnadsprojekt eller renovering eller uppföljning av arbeten utförda av ett tredje bolag. De smärre modifieringarna kan utföras under kontraktets hela löptid allt efter rättens behov, medan ombyggnadsprojekt eller renovering är mer komplexa åtgärder, som kräver insatser av flera företag. Vart och ett av dess projekt kommer att utföras endast en gång under kontraktet.Listan över huvudinstallationerna som avses i kontraktet finns upptagen i bilaga 2A. Teknisk och kvantitativ beskrivning ges som vägledning. Denna lista är inte uttömmande och kan i förekommande fall komma att kompletteras av kontraktstagaren. Alla installationer antas vara väl fungerande. All utrustning, alla installationer och tillhörande tillbehör anses utgöra en integrerad del av installationerna.Rätten har upprättat en preliminär och icke-uttömmande lista över tjänster och varor, som skulle kunna komma att efterfrågas av rätten endera inom ramen för det korrigerande underhållet eller inom ramen för arbeten förenade med detta kontrakt (bilaga 2C). Den utgör inte något åtagande för rätten att få dessa tjänster/arbeten utförda, och den kommer sannolikt att utvecklas över tid och efter behov.
Del 2 Underhåll av installationer och arbeten avseende värme- och ventilationsinstallationer och sanitära installationer De underhållstjänster som omfattas av detta kontrakt är följande:- alla förebyggande underhållsåtgärder,- alla korrigerande underhållsåtgärder,- alla ledningstjänster,- alla tjänster avseende stöd till miljöförvaltning,- stöd under de periodiska kontroller som utförs av erkänt organ.Dessa tjänster ska utföras under kontraktets hela löptid enligt rättens behov.De ytterligare arbeten avseende värme, ventilation, luftkonditionering/sanitet, som inte har med insatser som omfattas underhållstjänsterna att göra, och som skulle kunna uppstå under kontraktets löptid, avser i synnerhet små modifieringar och/eller ombyggnadsprojekt eller renovering eller uppföljning av arbeten utförda av ett tredje bolag. De smärre modifieringarna kan utföras under kontraktets hela löptid allt efter rättens behov, medan ombyggnadsprojekt eller renovering är mer komplexa åtgärder, som kräver insatser av flera företag. Vart och ett av dess projekt kommer att utföras endast en gång under kontraktet.Listan över huvudinstallationerna som avses i kontraktet finns upptagen i bilaga 2A. Teknisk och kvantitativ beskrivning ges som vägledning. Denna lista är inte uttömmande och kan i förekommande fall komma att kompletteras av kontraktstagaren. Alla installationer antas vara väl fungerande. All utrustning, alla installationer och tillhörande tillbehör anses utgöra en integrerad del av installationerna.Rätten har upprättat en preliminär och icke-uttömmande lista över tjänster och varor, som skulle kunna komma att efterfrågas av rätten endera inom ramen för det korrigerande underhållet eller inom ramen för arbeten förenade med detta kontrakt (bilaga 2C). Den utgör inte något åtagande för rätten att få dessa tjänster/arbeten utförda, och den kommer sannolikt att utvecklas över tid och efter behov.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 210-479171 Rättelse 31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118 Meddelande om upphandling 24/10/2018 00:00