Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Översättning till kroatiska, tyska, iriska, polska, rumänska och spanska
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Translation
Publiceringsdatum i TED:
06/11/2018
Sista anbudsdag:
07/12/2018
Status:
Stängd
Information
EP TRAD PPP4 2018 MONOLINGUAL
Översättning till kroatiska, tyska, iriska, polska, rumänska och spanska
Europaparlamentet, som agerar som upphandlande myndighet på uppdrag av Europeiska unionens råd, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionskommittén, har beslutat att utfärda denna anbudsinfordran för att sluta ramavtal för tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från engelska eller franska till kroatiska, tyska, iriska, polska, rumänska och spanska.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
06/11/2018
Ingen text
Ingen text
07/12/2018 12:00
21/01/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 EN-HR Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från engelska till kroatiska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 10 800.
Del 2 FR-HR Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från franska till kroatiska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 2 000.
Del 3 EN-DE Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från engelska till tyska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 22 300.
Del 4 FR-DE Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från franska till tyska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 5 500.
Del 5 EN-GA Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från engelska till iriska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 11 800.
Del 6 FR-GA Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från franska till iriska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 2 000.
Del 7 EN-PL Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från engelska till polska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 12 300.
Del 8 FR-PL Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från franska till polska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 2 500.
Del 9 EN-RO Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från engelska till rumänska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 11 300.
Del 10 FR-RO Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från franska till rumänska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 2 500.
Del 11 EN-ES Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från engelska till spanska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 13 300.
Del 12 FR-ES Tillhandahållande av översättning av enspråkiga källspråksdokument från franska till spanska. Det uppskattade antalet sidor som ska översättas per år är 3 000.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 213-487619 Meddelande om upphandling 06/11/2018