Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Marknadsanalys för jordbruket på EU-nivå och på landnivå
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
31/10/2018
Sista anbudsdag:
11/12/2018
Status:
Stängd
Information
TA2018142 R0 TAP
Marknadsanalys för jordbruket på EU-nivå och på landnivå
Det övergripande målet med uppdraget är att tillhandahålla ytterligare kapacitet till EIB och GD AGRI vid utarbetandet av en rad EU-specifika marknadsanalyser av de finansiella behoven inom två sektorer: jordbruk och jordbruksbaserade livsmedel. De två sektorerna ska analyseras separat baserat på relevanta data och behovet av datainsamling. Efter denna analys ska en samlad bedömning av gemensamma särdrag per sektor genomföras i en större skala, det vill säga på EU-nivå.Stöd från tjänsteleverantören under föreliggande uppgift syftar till att uppnå följande resultat:1) Tjugofyra (24) landsspecifika finansmarknadsrapporter om finansieringsbehoven för jordbruksföretag för var och en av de berörda EU-medlemsstaterna (all EU 28 utom det Förenade kungariket Storbritannien, Luxemburg, Malta och Cypern).2) En samlad rapport för hela EU, inklusive en bedömning av den finansiella situationen för jordbruk och jordbruksbaserade livsmedelssektorer.3) En sammanfattning som omfattar både rapporter på EU-nivå och landsspecifika rapporter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
31/10/2018 00:00
27/11/2018 23:59
05/12/2018 23:59
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 210-479165 Meddelande om upphandling 31/10/2018 00:00