Uppgifter om anbudsinfordringar

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av huvudsakligen interna expertstöd vid implement...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
31/10/2018
Sista anbudsdag:
03/12/2018
Status:
Stängd
Information
EEA/DIS/R0/18/013
Ramavtal för tillhandahållande av huvudsakligen interna expertstöd vid implementering av Copernicus markövervakningstjänser (Copernicus Land Monitoring Service - CLMS) och Copernicus Cross-Service in situ-samordning
Denna anbudsinfordran syftar till att upprätta ramavtalstjänster med ekonomiska aktörer att tillhandahålla övervägande iterna (i EES-lokaler) och, i begränsad utsträckning, externa (på entreprenörens lokaler eller på annat håll) konsulttjänster till stöd för implementering av Copernicus markövervakningstjänser (CLMS) och Copernicus Cross-Service in situ-samordning. Interna experter uppmanas att samarbeta på daglig basis med EEA Copernicus-teamet på olika områden och utföra huvudsakligen följande uppgifter:- Utformning koncept som stöder anbudsinfordran,- Stöd till förvaltningen av produktionskontrakt och- Bedömning av kvaliteten på leveranser.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i punkterna 2.2.1 och 2.2.2.1 i förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
31/10/2018
Ingen text
Ingen text
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Jordobservation med avseende på markskydd/markanvändning och geospatiala metoder och -tekniker EEA söker konsulter i området jordobservation med avseende på markskydd/markanvändning och geospatiala metoder och tekniker.Typiska uppgifter:- Att fastställa det minst omfattande QA/QC-tillvägagångssättet som anbudsgivare bör säkerställa för kvalitetssäkring av produkter för CLMS-produkter, inklusive urvalsdesign och indikatorer som ska beräknas,- Att definiera en oberoende valideringsmetod för CLMS-produkterna med hänsyn till uppgifternas art samt de fullständiga specifikationerna,- Att utforma urvalsdesign för att säkerställa kvalitet.
Del 2 Referensdata EEA söker konsulter inom referensdataområdet.Typiska uppgifter:- Att stödja Copernicus-arbetsgrupp i hantering referensdata-projekt (t ex EU-DEM, EU-hydro), med beaktande av DEM-lösningen för Copernicus Programnivå, som utarbetas av ESA, och DEMs som är tillgängliga i medlemsstaterna, samtidigt som man säkerställer fullständig täckning, harmoniserade specifikationer samt Copernicusdata och informationspolicy,- Att stödja Copernicus-arbetsgrupp i förståelse och bedömning av det specifika behovet av referensdata som har uttryckts av Copernicus-kärntjänsterna och att ta hänsyn till möjligheten att slå samman specifika krav ihop med gränsöverskridande tjänster,- Att stödja Copernicus-arbetsgrupp i implementering av provanvändningsfall, byggda på geospatiala analyser av ett urval av referensdata i kombination med Copernicus-serviceprodukter.
Del 3 Kommunikation och ökning av medvetenhet EEA söker konsulter inom området kommunikation och ökning av medvetenhet.Typiska interna uppgifter:- Att samordna Copernicus-relaterade evenemang vid EES och utanför EEA,- Att utveckla och utforma innehåll för interna och externa mediakommunikationer, inklusive internet (webbplatser och sociala medier), video, tryckning och e-post,- Att skapa skript för korta videoklipp (5-10 min) som introducerar/marknadsför nya produkter eller nya funktioner i CLMS-produkter och/eller förklarar exempel på tillämpningsområden,- Att underhålla de valda sociala medierna,- Att underhålla CLMS-intressentdatabasen,- Att utveckla förslag till handelsvaror, samordna deras produktion och spridning.Typiska externa uppgifter:- Att tillhandahålla on-line helpdesk-tjänster (täcker alla CLMS-produktportföljer) från måndag till fredag, med undantag för danska och EU-helgdagar från kl. 09.00-17.00 CET, endast på engelska,- Att organisera och genomföra online utbildningar/workshops för de valda CLMS-produkterna,- Att förbereda och sprida CLMS-nyheter för portalen,- Att underhålla uppdaterade elektroniska produktfakta (1-2 sidor); uppgiften omfattar skapande och uppdaterande av faktabladet för produkterna när nya produkter har skapats eller uppdaterats,- Systematiskt sökning relevanta Copernicus-markanvändningsfall, kontakt med de berörda institutionerna och enskilda personer, analys de samlade användningsfall och registrering dem i databasen.
Del 4 Geografiska informationssystem (Geographic Information Systems - GIS), geo-informationsteknologier och stor databehandling EEA söker konsulter inom geografisk informationssystem, geoinformationsteknik och stor databehandling.Typiska uppgifter:- Emballage geospatial datauppsättningar till produkter för spridning (harmonisering, format, prognoser, rumsliga upplösningar etc.)- Att utföra erforderliga uppdateringar av existerande Copernicus-produkter,- Att underhålla Copernicus-markproduktkatalog, säkerställa INSPIRE-överensstämmelse med metadata för Copernicus-markdata uppsättningar- Att underhålla VHR- och HR-bilddatauppsättningar,- Att publicera Copernicus WMS-tjänster på ArcGIS-servern och underhålla webbkartor i ArcGIS online,- Att underhålla kartinnehåll på Copernicus-landportal,- Att optimera prestanda för CLMS-portalen,- Att säkerställa operativ tillgänglighet till slutanvändare och driftskompatibilitet bland utvalda (vanliga) plattformar, operativsystem och webbläsare,- Att hjälpa Copernicus-arbetsgrupp med GIS och geo-IT-uppgifter i allmänhet,- Att underhålla dokumentationen som omfattar alla databehandlingssteg, processer och förfaranden som införs,- Att samverka på uppdrag av Copernicus-markövervaknings arbetsgrupp med DIAS-initiativen,- Att stödja Copernicus-arbetsgrupp i förberedelse CLMS-data och produkternas beredskap för integration i DIAS.- Att stödja Copernicus-arbetsgrupp när det gäller att definiera en lämplig strategi för hur man placerar och anpassar CLMS-portföljen med avseende på det molnbaserade stora datatjänstinitiativet som framträder i Europa, särskilt när det gäller jordobservation.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 212-483700 Rättelse 03/11/2018
2018/S 210-479162 Meddelande om upphandling 31/10/2018