Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Hysa, underhålla och förbättra lärandemiljön för interkulturell affärskommunikat...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publiceringsdatum i TED:
20/11/2018
Sista anbudsdag:
20/12/2018
Status:
Stängd
Information
EASME/H2020/2018/022
Hysa, underhålla och förbättra lärandemiljön för interkulturell affärskommunikation
Easme önskar teckna ett tjänstekontrakt för att öka medvetenheten hos SMF om interkulturell affärskommunikation och den kulturella dimensionen hos marknader i framväxande ekonomier för att öka deras chanser att bedriva affärsverksamhet med de länderna samt tillhandahålla dem innovationer. Det specifika målet med detta kontrakt är att uppdatera och vidareutveckla den lärandemiljö som hjälper SMF från Europa att tillvarata innovationsimpulser från framväxande ekonomier.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/11/2018 00:00
20/12/2018 16:00
21/12/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 223-509256
Meddelande om upphandling
20/11/2018 00:00